Vergoedingen

Zorgverzekeraars
Aanvraagprocedures en vergoedingen kunnen per zorgverzekeraar afwijken. Wilt u meer informatie over vergoedingen en voorwaarden?

klik op onderstaande link voor een totaaloverzicht

overzicht-verzekeraars-2022

Vergoeding

Wat zijn de vergoedingen voor de diverse hulpmiddelen? Van basisverzekering tot en met de aanvullende verzekering. Hieronder vindt u een samenvatting.

Basisverzekering

Iedereen heeft verplicht een basiszorgverzekering. Hierin zijn de meest belangrijke zaken opgenomen. Dit basispakket is samengesteld door de overheid. Bijna alle producten die wij leveren vallen onder de basisverzekering. De basisverzekering kent twee varianten:

  • De naturapolis: u krijgt de zorg vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze zorg wordt geleverd door zorgverleners waar uw verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Misschien moet u dan bijbetalen.
  • De restitutiepolis: u kunt zonder beperkingen naar elk gewenste zorgverlener gaan. U, of uw zorgverlener declareert de zorg bij de zorgverzekeraar. Deze wordt geheel volgens de polisvoorwaarden uitbetaald.

Aanvullende verzekering

Daarnaast kan iedereen zich vrijwillig bijverzekeren door een aanvullende verzekering af te sluiten. Hiermee kunt u bepaalde financiële risico’s verkleinen op toekomstige zorg. Elke zorgverzekeraar heeft aanvullende verzekeringen in verschillende pakketten. Van eenvoudig tot zeer uitgebreid.

Eigen risico

In 2008 heeft de overheid het eigen risico ingevoerd. Elk jaar wordt de hoogte van het eigen risico opnieuw vastgesteld door het ministerie. Dit bedrag wordt in de regel door uw zorgverzekeraar met u verrekend.
U moet het eigen risico niet verwarren met de eigen bijdrage die op sommige zorg van toepassing is. Een voorbeeld hiervan is de eigen bijdrage op semi-orthopedische schoenen. Voor het laatste nieuws omtrent het eigen risico en de eigen bijdrage kijkt u op onze NIEUWS pagina

Eigen bijdrage

Ieder jaar wordt de hoogte van de eigen bijdrage op (semi-)orthopedische schoenen vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor het laatste nieuws omtrent de eigen bijdrage en het eigen risico kijkt u op onze NIEUWS pagina
Voor tijdelijke schoenen zijn twee mogelijkheden. Voorlopig orthopedische schoenen (VLOS) en confectie verbandschoenen. Op VLOS betaalt u dezelfde eigen bijdrage als die van (semi-) orthopedische schoenen. Confectie verbandschoenen worden in de meeste gevallen geheel vergoed.